Postoji li ograničenje visine naknade kod ozljede na radu? Ako je plaća 7.000 kn, dobije li se  taj iznos ili manji?

 

Nema nikakvih ograničenja i poslodavac odgovoran za štetu mora platiti cjelokupnu odštetu za pretrpljenu štetu radnika.