Postoji li rok za upis prava vlasništva u zemljišne knjige? Naime, jedna od sunasljednica u ostavinskom postupku se pojavila s darovnicom starom pet godina koju nije prijavila ni na poreznu upravu, niti je izvršila upis u zemljišne knjige za života ostavitelja. Oporuke nema.

 

Nema zakonom propisanog roka u kojemu je osoba koja je zaključila pravni posao kojim stječe pravo vlasništva neke nekretnine dužna to svoje pravo i upisati u zemljišne knjige nadležnog suda, odnosno ne postoji rok nakon kojega njezino pravo neće biti upisano ako se radi o ispravi (ugovoru) koja je podobna za upis u zemljišne knjige. Ukoliko smatrate da je nešto sporno u vezi s ispravom na koju se poziva sunasljednica, istu možete osporavati u sudskim postupcima.