Potrošački vodič

Prehrambeni aditivi koji se ne deklariraju

09.05.2011.

Arome se dodaju namirnicama radi aromatiziranja ili dopunjavanja arome, a čine najveću skupinu tvari koje se ne moraju točno deklarirati

Potrošački vodič

Označavanje prehrambenih aditiva

02.05.2011.

Na originalnoj ambalaži proizvoda aditivi dodani namirnicama moraju biti označeni tako da je naveden naziv skupine te naziv aditiva ili E-broj

Potrošački vodič

Što su prehrambeni aditivi?

26.04.2011.

Aditivi su tvari koje se same po sebi ne konzumiraju kao hrana, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga

Potrošački vodič

Oznaka „Hrvatski ekoproizvod“

20.04.2011.

Da bi dobili oznaku i certifikat ekoproizvod, proizvodi moraju sadržavati najmanje 95 posto ekoloških sastojaka

Potrošački vodič

„Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“

30.03.2011.

Ne postoje univerzalni kriteriji po kojima se odobrava uporaba znakova, već se to određuje za svaki proizvod/uslugu zasebno na temelju argumentacije koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje uporabe

Potrošački vodič

CE oznaka

22.03.2011.

CE oznaka namijenjena je institucijama za nadzor tržišta