Početkom godine otvorila sam PayPal račun za firmu i 21.3. sam primila prvu uplatu. Račun je povezan s poslovnom VISA electron karticom Zagrebačke banke. Iznos koji sam primila i dalje stoji na PayPal-u i nije prebačen na karticu. Uskoro ćemo povezati Paypal sa našim webshopom, pa će uplate biti učestale (nadam se). Na koji način se knjiže i fakturiraju uplate koje primimo preko PayPala? Jesmo li obavezni uplate s Paypala prebaciti na devizni račun ili ta sredstva mogu biti na Paypalu i koristiti se za plaćanje usluga (npr. Facebook oglašavanje i sl.)?

 

Sve događaje po svakom računu poduzetništva, pa tako i PayPal-u, morate prikazati u poslovnim knjigama. Ne navodite radi li se o obrtu ili poduzeću, pa će detalje znati Vaš knjigovođa. Pod tim uvjetima, ne morate sva sredstva prebacivati na račun u hrvatskoj banci, već ih možete koristiti za plaćanje ino dobavljačima. Za više informacija možete pročitati članak https://burza.com.hr/portal/racuni-u-stranim-bankama/13139 nedavno objavljen.