Imam kasko osigurano vozilo staro tri godine, koje namjeravam prodati. Kupca sam već našao. No, on me pita što je s ugovorom o kasko osiguranju moga vozila, može li on nastaviti osiguranje koje prema polici vrijedi još sedam mjeseci?

Kasko osiguranje motornog vozila spada u tzv. imovinska osiguranja. Kod imovinskih osiguranja, prema odredbi čl. 961., st. 1. „u slučaju otuđenja osigurane stvari, a i stvari s čijom je uporabom sklopljeno osiguranje od odgovornosti, prava i obveze ugovaratelja osiguranja prelaze po samom zakonu na pribavitelja, osim ako drukčije nije ugovoreno“.

Iz ove odredbe je razvidno da ugovor o kasko osiguranju vozila koje mijenja vlasnika po samom Zakonu prelazi na novog vlasnika. No, Zakon daje dozvolu i osiguratelju i ugovaratelju osiguranja da odustanu od ugovora uz otkazni rok od petnaest dana s tim što su otkaz dužni podnijeti najdulje u roku od trideset dana od dana saznanja za otuđenje (st. 5. istoga članka).

Isto tako, odredba Zakona iz čl. 961., st. 1., kao što vidimo, omogućuje ugovornim strankama (osiguratelju i kasko osiguraniku) da drugačijom ugovornom klauzulom onemoguće automatski prijelaz ugovora na novog vlasnika osiguranog vozila. Upravo ta klauzula, kojom se ugovara nešto drugo, vrlo često se nalazi u uvjetima gotovo svih naših osiguratelja (dakle, u ugovoru o kasko osiguranju). Prema toj klauzuli, u slučaju prodaje kasko osiguranog vozila ugovor o kasko osiguranju prestaje u uvjetima navedenom roku (najčešće 30 dana nakon promjene vlasništva). Dakle, naš čitatelj mora vidjeti što piše u uvjetima osiguranja njegovog kasko osiguratelja. Ako u njima stoji klauzula o prestanku ugovora o kasko osiguranju u određenom roku, ugovor će u tom roku prestati, novi vlasnik nije više pokriven kasko osiguranjem, a stari vlasnik ima pravo od svog kasko osiguratelja tražiti povrat premije za neiskorišteno razdoblje od sedam mjeseci.