10.05.2013.

Reprogram poreznog duga fizičkih osoba i otpis duga za kamate

Piše:Mario Veršić, konzultant i ovlašteni revizor
Finvers d.o.o. za poslovno i financijsko savjetovanje, Rijeka, 099/200-8445

Fizičke osobe na koje se zakon odnosi mogu pisani i obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnove kamata, odnosno reprogramiranje glavnice duga podnijeti u roku od 90 dana. Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave


Početkom mjeseca veljače u Sabor je poslan prijedlog  Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba, a sredinom mjeseca završena je i javna rasprava o tom zakonu.  Nedavno je zakon i usvojen pa pogledajmo kakve to novosti donosi poreznim dužnicima po pitanju poreznog duga.

Zakonom su  definirani uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog  poreznog duga, isključivo fizičkih osoba.  Poreznim dugom, u smislu ovog zakona, smatra se dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti  poreznog tijela, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva.

Pod pojmom fizičke osobe, zakon podrazumijeva fizičke osobe koje su poduzetnici sukladno Općem poreznom zakonu, koje ne obavljaju obrtničku djelatnost ili su obrtničku djelatnost prestale obavljati.

Predviđeni reprogram glavnice poreznog duga, sukladno zakonu, odobravat će se u mjesečnim obrocima, ovisno o visini poreznog duga i to kako je navedeno u tablici:

Na reprogramiranu glavnicu obračunavat će se kamatna stopa u visini 4,5% godišnje.

Fizičke osobe na koje se zakon odnosi mogu pisani i obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnove kamata, odnosno reprogramiranje glavnice duga podnijeti u roku od 90 dana. Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Sadržaj zahtjeva je sljedeći: ime i prezime fizičke osobe, OIB, obrazloženje razloga zbog kojih je porezni dug nastao, prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja otplate glavnice u skladu s navedenim mogućim rokovima otplate.

Procjenjuje se da će navedeni zakon utjecati na približno 430.000 poreznih dužnika (fizičkih osoba) u Republici Hrvatskoj.  

Podijeli