21.04.2019.

Rođak obrađuje dio moje parcele, mogu li imati problema kod izdavanja građevinske dozvole?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Planiram ishodovanje građevinske dozvole na parceli koja prema  prostornom planu zadovoljava sve uvjete za gradnju koju želim ostvariti. Vlasnik sam nekretnine 1/1, isto tako sam upisan i kao posjednik nekretnine u katastru. Međutim, jedan dio navedene parcele obrađuje rođak (iz nekog razloga nije mu to do sada priječeno). Može li mi on eventualno predstavljati smetnju u ishodovanju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno da li njegova eventualna žalba može rezultirati neizdavanjem dozvole?

 

Sukladno odredbi članka 115. Zakona o gradnji, stranka u postupku građevinske dozvole je investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola. Prema sadržaju vašeg pitanja, rođak koji obrađuje dio nekretnine nije upisan kao suvlasnik iste ili nositelj kakvog drugog stvarnog prava na njoj. Ukoliko nije niti vlasnik ili nositelj stvarnih prava na nekretnini koje neposredno graniče s vašom tada nema status stranke u postupke te neće niti imati saznanja da je postupak u tijeku odnosno da ste vi podnijeli zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, pa neće imati ni priliku da se o istom zahtjevu očituje.

Ukoliko rođak ipak ima status stranke, tada će se moći koristiti pravima koja mu Zakon pruža i eventualno osporavati izdavanje dozovole ili, ukoliko smatra da on ima kakva prava na nekretnini za koju se građevinska dozvola traži, pokrenuti i eventualni sudski postupak da se to i utvrdi. Tijelo graditeljstva dužno je stranki, prije izdavanja građevinske dozvole, pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Ukoliko je postupak u vezi s izdavanjem dozvole i dokumentacija na kojoj se isti temelji uredan i zakonit, tada prigovori stranke mogu odužiti postupak, ali ne i posve vas onemogućiti da u konačnici ishodujete potrebnu građevinsku dozvolu.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .