Ima li član d.o.o.-a pravo znati kolike su plaće zaposlenicima?

 

Članovi društva s ograničenom odgovornošću imaju pravo na obaviještenost, a koje se pravo sastoji u obvezi uprave društva da svakom članu društva mora dati obavijesti o stvarima društva i dopustiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva bez odgađanja po primitku zahtjeva da se članu to omogući. Ovo pravo imaju samo članovi društva i to oni koji su u vrijeme podnošenja zahtjeva upravi društva upisani u knjizi poslovnih udjela odnosno koji su prije podnošenja tog zahtjeva ili istodobno s njim podnijeli prijavu za upis u knjigu poslovnih udjela koja ispunjava sve uvjete koji se traže za upis u tu knjigu.

 

Dakle, u skladu s odredbom članka 447. Zakona o trgovačkim društvima podnesite zahtjev upravi društva za uvid u dokumentaciju koja vas zanima. Ukoliko vam uprava odbije zahtjev ili na vaš zahtjev ne odgovori svoja prava morat ćete ostvariti putem suda.