S osigurateljem sam sklopio obvezno osiguranje auta s trajanjem od tri godine. Ugovorio sam premiju i platio za prvu godinu. Sad kad sam išao ponovno registrirati auto i platiti premiju osiguratelj mi je naplatio drugačiju premiju, povećanu za, koliko vidim, cca 20% u odnosu na premiju koju sam platio kod sklapanja ugovora. Zašto je to tako?

Premija osiguranja bitna je sastavnica ugovora o osiguranju. Premiju osiguranja u praksi određuje osiguratelj, temeljem svojih cjenika. No, cjenici (tarifni sustav) nisu dio ugovora o osiguranju. Osiguranika vezuje samo ona premija koja je ugovorena i upisana u ugovor o osiguranju (polica osiguranja). Zakon o obveznim odnosima (ZOO) propisuje da je ugovaratelj osiguranja dužan platiti premiju osiguranja i to, ako je ugovoreno da se plaća odjednom – plaća se prigodom sklapanja ugovora o osiguranju, a ako je ugovoreno obročno plaćanje – plaća se prema ugovorenim rokovima (v. čl. 936. ZOO).

Premija se ugovara za cijelo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. No, s obzirom na vremensko trajanje ugovora o osiguranju, jasno je da jednom ugovorena premija mora pratiti promjene okolnosti i da je, stoga, podložna promjeni.

Shodno tomu, osiguratelji u uvjetima osiguranja, koji su sastavni dio ugovora o osiguranju, imaju i klauzulu o pravu osiguratelja da tijekom višegodišnjeg ugovora o osiguranju i ugovora s neodređenim rokom trajanja, po isteku osigurateljnog razdoblja izmijene premiju osiguranja.

„Osigurateljno razdoblje“ nije definirano ZOO-ima, a često ni u uvjetima osiguranja, ali se prema dugogodišnjoj praksi osiguranja pod tim podrazumijeva jedna godina trajanja ugovora o osiguranju. Pri tome se, u pravilu, navode razlozi koji su temelj promjene premije osiguranja (stopa inflacije, povećani broj štetnih slučajeva i sl.).

Dakle, da bi osiguratelj  imao pravo mijenjati premiju, to njegovo pravo  mora proizlaziti iz ugovora o osiguranju, točnije, iz uvjeta osiguranja. Kako je to pravo predviđeno u uvjetima osiguranja osiguratelja  kod kojega je naš čitatelj sklopio ugovor o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, osiguratelj je imao pravo kod druge godine trajanja trogodišnjeg ugovora zaračunati novu premiju.