Suvlasnica sam nekretnine u 1/6 dijela, dok su dvije sestre suvlasnice u 5/6 dijela. Majka ima doživotno uživanje i živi u navedenoj nekretnini. Prije 2 mjeseca jedna sestra je sa suprugom doselila kod majke i sad i oni žive u kući. Za sestru znam da ima pravo budući je suvlasnica. Smije li njen suprug živjeti tamo bez moje suglasnosti? Inače nisam u kontaktu s majkom i s tom sestrom niti odlazim tamo. Smiju li treće osobe dolaziti u posjet, npr. njihovi prijatelji?

 

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji reguliraju pitanja suvlasništva, svaki suvlasnik ima pravo izvršavanja glede cijele stvari onih ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva. Ta prava svakako uključuju i ono da se nekretninu koristi u skladu s njezinom svrhom za stanovanje, a isto tako da se i trećoj osobi omogući da je na takav način koristi, sve naravno ako se na taj način ne vrijeđaju prava ostalih suvlasnika. Svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu. Odluka o poslovima redovitog upravljanja stvarju donosi se većinom glasova suvlasnika koji se računaju po suvlasničkim dijelovima, dok se odluka o poslovima izvanrednog upravljanja stvarju (promjena namjene, dogradnja, veći popravci, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti  i sl.) donosi jednoglasno. Kako je imaju pravo koristiti, tako suvlasnici imaju pravo i da ih u njihovoj nekretnini posjećuju i treće osobe.

Kao suvlasnik vi imate pravo na sve plodove i druge koristi od cijele stvari, baš kao i obvezu snošenja troškova i održavanja nekretnine sukladno svom suvlasničkom omjeru. Dakle, i vi imate pravo koristiti nekretninu kojoj ste suvlasnik, a ukoliko bi vam to bilo onemogućeno, imate pravo na zaštitu svojih prava putem suda, bilo da zatražite da vam se omogući da nekretninu koristite ili da vam se isplati naknada za korištenje vašeg suvlasničkog dijela nekretnine.

Naravno da zakon propisuje i različite druge mogućnosti, no s obzirom da navodite kako s majkom i sestrama ne komunicirate, pa pretpostavljam kako zajedničko iskorištavanje nekretnine nije realna mogućnost, ai s obzirom i na vaš suvlasnički udio od 1/6, možda je najbolje da pokušate pronaći rješenje kojim bi vas se isplatilo za vrijednost vašeg udjela u predmetnoj nekretnini.