Postoji li zakonski rok u kojemu se mora prijaviti sudu naknadno nađena imovina društva koje je brisano i nad kojim je proveden stečaj? Što se događa s imovinom koja je bila u  vlasništvu tog društva na kojoj je upisana hipoteka i koja je kupljena na kredit koji jamac uredno otplaćuje.

 

U situaciji kada je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra, a iza njega je ostala imovina, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru i Stečajni zakon ne propisuju rok u kojem ste predmetnu činjenicu dužni prijaviti nadležnom Trgovačkom sudu.

Kako bi se imovina koja je ostala iza brisanog društva unovčila i kako bi se namirili vjerovnici, potrebno je nadležnom Trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za imenovanje likvidatora i provođenje postupka likvidacije imovine koja je preostala iza brisanog društva. Imenovani likvidator oglasom će pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine, a isto tako će utvrditi i vrijednost imovine koja je ostala iza brisanog društva.

Ukoliko utvrdi da imovina koje je ostala iza društva nije dovoljna za namirenje vjerovnika koji su prijavili tražbine, likvidator će sudu predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom, unovčiti imovinu i namiriti vjerovnike sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ako je vrijednost imovine dovoljna da se namire vjerovnici, likvidator će imovinu unovčiti i namiriti vjerovnike.

U vašoj situaciji specifičnost je i ta što poslovna banka ima upisano založno pravo na nekretnini koja je ostala iza brisanog društva, a to banku čini razlučnim vjerovnikom koji ima pravo prvenstva namirenja svog potraživanja iz vrijednosti nekretnine, a nakon banke namiruju se ostali vjerovnici.