01.06.2019.

Što se događa s naknadno nađenom imovinom brisanog društva?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Postoji li zakonski rok u kojemu se mora prijaviti sudu naknadno nađena imovina društva koje je brisano i nad kojim je proveden stečaj? Što se događa s imovinom koja je bila u  vlasništvu tog društva na kojoj je upisana hipoteka i koja je kupljena na kredit koji jamac uredno otplaćuje.

 

U situaciji kada je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra, a iza njega je ostala imovina, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru i Stečajni zakon ne propisuju rok u kojem ste predmetnu činjenicu dužni prijaviti nadležnom Trgovačkom sudu.

Kako bi se imovina koja je ostala iza brisanog društva unovčila i kako bi se namirili vjerovnici, potrebno je nadležnom Trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za imenovanje likvidatora i provođenje postupka likvidacije imovine koja je preostala iza brisanog društva. Imenovani likvidator oglasom će pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine, a isto tako će utvrditi i vrijednost imovine koja je ostala iza brisanog društva.

Ukoliko utvrdi da imovina koje je ostala iza društva nije dovoljna za namirenje vjerovnika koji su prijavili tražbine, likvidator će sudu predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom, unovčiti imovinu i namiriti vjerovnike sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ako je vrijednost imovine dovoljna da se namire vjerovnici, likvidator će imovinu unovčiti i namiriti vjerovnike.

U vašoj situaciji specifičnost je i ta što poslovna banka ima upisano založno pravo na nekretnini koja je ostala iza brisanog društva, a to banku čini razlučnim vjerovnikom koji ima pravo prvenstva namirenja svog potraživanja iz vrijednosti nekretnine, a nakon banke namiruju se ostali vjerovnici.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .