Supruga i ja smo supoduzetnici u obavljanju zajedničkog obrta. Nositelj zajedničke djelatnosti sam ja, kao i obveznik PDV-a. Supruga se planira početi baviti iznajmljivanjem apartmana koji su u zajedničkom vlasništvu. U interesu joj je plaćati godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja soba u tim apartmanima.

Planira izaći iz supoduzetništva i zaposliti se kao radnik. Nakon toga će ishoditi potrebna odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te se prijaviti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave u registar obveznika poreza na dohodak u svrhu utvrđivanja poreza na dohodak u godišnjem paušalnom iznosu (upis u registar).

Ima li nekih prepreka ostvarivanju obveze na plaćanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja u tom slučaju?

 

Baš kako ste zamislili, trebate u obrtni registar prijaviti prestanak ortakluka, nakon toga tu promjenu s obrascem RPO prijaviti i poreznoj upravi te na HZMO tiskanicama M-12P i M-1P, što će biti automatski provedeno i na HZZO-u.

Neovisno o svom zapošljavanju, supruga može zatražiti kategorizaciju smještajnih objekata, a nakon dobivanja rješenja prijaviti se u registar poreznih obveznika kao iznajmljivač i zatražiti paušalno oporezivanje. Nadležna turistička zajednica će Vam odrediti iznose paušalne boravišne takse.

Prepreka ne bi trebalo biti.

Primjećujem samo neke zanimljive okolnosti, koje se možda uopće ne odnose na Vas:

  • Isti smještajni kapaciteti ne smiju biti vezani uz Vaš dosadašnji (zajednički, pa potom samostalni ) obrt. Ukoliko jesu, i taj dio treba riješiti na samom početku.
  • Ne zaboravite na obvezu plaćanja PDV-a iznajmljivača na sve usluge primljene iz inozemstva. Drugim riječima, i portalima putem kojih ćete vjerojatno plasirati rezervacije trebate prijaviti novog nositelja djelatnosti i ne smijete nastaviti te troškove prikazivati kao troškove obrta.

Sobe i apartmani će proći novu kategorizaciju, sukladno važećem Pravilniku, pa se na to pripremite. Ako ste ranije dobili određeni broj zvjezdica, nije nužno da ćete i sada dobiti istu kategoriju.