Supruga i ja bismo tražili sporazumnu rastavu braka, a imovinu bi podijelili tako da ženi prepustim moj dio stana, a ona bi meni svoju 1/4 u drugoj nekretnini koju dijelimo na pola s mojim bratom (gdje i ja imam 1/4). Nije nam važno precizno financijski da dokazujemo vrijednosti, suglasni smo s udjelima. Trebamo li suglasnost mog brata?


Ukoliko su upisi prava vlasništva u zemljišnim knjigama kod nadležnog Općinskog suda takvi da ste Vi upisani suvlasnik 1/2 stana koji bi prenijeli na suprugu, odnosno da je supruga upisana suvlasnica u 1/4 nekretnine koju bi prenijela Vama, tada Vam nisu potrebne dodatne suglasnosti trećih osoba da slobodno raspolažete svojim udjelima na tim nekretninama i prenesete ih jedno drugome.

Ukoliko su pak treće osobe upisani suvlasnici udjela koje biste jedno drugome prenosili, tada je potrebno da se ti udjeli najprije prenesu na Vas odnosno na suprugu kako biste ih mogli prenositi dalje ili da te treće osobe odmah prenesu udjele sukladno Vašem dogovoru.