Trgovačko društvo je izbrisano iz registra 2017. godine. Nije imalo nikakvih dugova. Od imovine je ostalo jedino jedno vozilo Toyota. Vozilo je u ispravnom stanju iako staro 20 godina, ali se više ne može registrirati. Vrijedi oko 3.000 €. Što napraviti da se vozilo može preuzeti ili otkupiti?

 

U situaciji kada je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra kako bi se imovina koja je ostala iza brisanog društva unovčila i kako bi se namirili vjerovnici, potrebno je nadležnom Trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za imenovanje likvidatora i provođenje postupka likvidacije imovine koja je preostala iza brisanog društva. Imenovani likvidator oglasom će pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine, a isto tako će utvrditi i vrijednost imovine koja je ostala iza brisanog društva. Ukoliko likvidator  utvrdi da imovina koje je ostala iza društva nije dovoljna za namirenje vjerovnika koji su prijavili tražbine, likvidator će sudu predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom, unovčiti imovinu i namiriti vjerovnike sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ako je vrijednost imovine dovoljna da se namire vjerovnici, likvidator će imovinu unovčiti i namiriti vjerovnike.

Ukoliko nema vjerovnika, imovina će biti prenesena osnivačima Društva sukladno njihovim udjelima. Potrebno je naglasiti kako u takvoj situaciji nastaje porezna obveza na strani stjecatelja imovine kao i da je potrebno namiriti troškove likvidacije čija visina ovisi o vrijednosti imovine koja je predmet postupka.