Živim u iznajmljenom stanu gdje pored stanarine plaćam i komunalije te režijske troškove. Već pola godine vlasnica ima problem s curenjem vode i sat bilježi nevjerojatne količine vode, računi su od 800 do 1.400 kuna mjesečno. Ona traži od mene da podmirim pola iznosa, takav je bio incijalni dogovor, ali normalni računi su bili od 60 do 100 kuna dok se nije pojavio ovaj problem. Jesam li dužna podmiriti račun iako je u pitanju problem koji se odnosi na njeno vlasništvo, a ne na moju potrošnju vode?


Iznajmljivanje stanova, prava najmodavaca i najmoprimaca uređeni su kroz odredbe Zakona o najmu stanova te kroz pisani Ugovor o najmu koji ste sa najmodavcima zaključili.

Članak 13. Zakona o najmu stanova tako uređuje da je najmodavac dužan održavati stan koji se daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o najmu. Članak 14. propisuje da najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu, zajedničkim prostorijama i dijelovima zgrade, bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca. Jednako tako najmoprimac je obvezan oabvijestiti najmodavaca o nužnim popravcima u stanu te zajedničkim dijelovima zgrade koje je obvezan snositi najmodavac.

Ako niste na neki drugi način uredili ove odnose s najmodavcem kroz Ugovor o najmu stana, na vama je da najmodavca pisanim putem pozovete da otkloni kvar/nedostatak u određenom, primjerenom roku, a ukoliko isti to ne učini imate pravo na otkaz Ugovora o najmu.