Treba li mi majstorski ispit za otvaranje paušalnog obrta? Imam pet godina radnog iskustva.

Prilikom otvaranja bilo koje vrste obrta provjeravaju se dva opća uvjeta, propisana Zakonom o obrtu, a to su: 

  • nepostojanje zabrane obavljanja djelatnosti - na temelju pravomoćne sudske presude ili rješenja o prekršaju ili odluke Suda časti Hrvatske i
  • pravo korištenja prostorom (vlasništvo, zakup ili suglasnost vlasnika). 

Posebni uvjeti propisani Zakonom o obrtu su:

  • odgovarajuća razina stručnosti za vezane obrte (ispit o stručnoj osposobljenosti, srednja stručna sprema, majstorski ispit),
  • posebna zdravstvena sposobnost, za obrtnička zanimanja za koja je posebnim zakonima propisana (npr. građevinske djelatnosti zbog rada na visini),
  • povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta, koju izdaje ju nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo (npr. za obavljanje ribolova na moru ili cestovnog prijevoza osoba ili stvari).

Iznimno, osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet propisane razine stručnosti, može obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima.

Vezani obrt mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, kao i fizičke osobe – izumitelji na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna. Izuzetak su i obrti za koje je propisan uvjet položenog majstorskog ispita, ako se otvaraju sa sjedištem na područjima posebne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima te ih mogu otvoriti osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem i bez majstorskog ispita. U takvom slučaju, obveza je položiti majstorski ispit u roku od tri godine nakon otvaranja obrta.

Kod paušalnog obrta, riječ je o vrsti obrta koji je zapravo “klasičan obrt”, ali se njegovo oporezivanje provodi paušalno. Dakle, to je najnormalniji obrt kakvog otvaraju svi novi obrtnici. Razlika nastaje isključivo s porezne strane, jer se porez uplaćuje paušalno te u načinu vođenja poslovnih knjiga.
Ova vrsta obrta danas je iznimno popularna, a osigurava i odlične uvjete za samozapošljavanje. Naime, davanja državi kod ovog tipa obrta su malena, a potrebna papirologija je svedena na minimum. Paušalni obrt nema obvezu vođenja poslovnih knjiga, osim knjige prometa. Ne postoji ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak.

Uvjete za mogućnost paušalnog oporezivanja poreza na dohodak propisuje Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti:

  1. Radi se o fizičkoj osobi koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.
  2. Nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.
  3. Po osnovi svoje djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn (odnosi se na naplaćeni iznos).

Iz navedenog upita nije razvidno o kojoj vrsti obrta se radi (kojom djelatnošću se želite baviti) te postoji li slijedom toga uvjet majstorskog ispita za otvaranje istog. Kao što smo rekli, obrti mogu biti slobodni, vezani i povlašteni, a npr. za vezane obrte je potrebno imati određene propisane uvjete od kojih je jedan i majstorski ispit. No, ako se zadovoljavaju određeni uvjeti, moguće je otvoriti obrt i bez majstorskog ispita.

Dakle, za otvaranje vezanih obrta često je potreban majstorski ispit kojim obrtnik dokazuje kompetencije za izvođenje i vođenje poslovanja određene djelatnosti. Temeljem Zakona o obrtu moguće je otvoriti obrt i bez majstorskog ispita ako se ishodi pravo na osnivanje obrta.

Sukladno članku 66. Zakona o obrtu (stavak 1.) omogućeno je otvaranje obrta i osobama koje imaju završenu adekvatnu srednju stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u struci: “Prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit priznaju se i osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za upis u Obrtni registar imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje u najmanjem trajanju od tri godine i najmanje deset godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit“

Zaključno, za otvaranje paušalnog obrta nije nužno potreban majstorski ispit, ako se radi primjerice o slobodnom obrtu. No, ako se otvara vezani obrt, tj. obrt za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit (npr. automehaničar, frizer, instalater grijanja i klimatizacije, stolar, klesar i sl.), onda je svakako potrebno zadovoljiti te uvjete.

Uputno je kontaktirati referente nadležnih službi ispostava županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostave ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, ovisno na čijem će području biti sjedište obrta i zatražiti više informacija.