U braku sam koji ne funkcionira već duže vrijeme. Živimo u stanu koji je u vlasništvu supruga, imamo dvoje maloljetne djece. Ja želim razvod braka, suprug ne. Ukoliko se svejedno odlučim razvesti, suprug će tražiti da djeca nastave živjeti s njim, s čime se ja ne slažem te bi se po tom pitanju morao voditi sudski postupak. Imam mogućnosti i želju odseliti se, no ne želim napustiti stan bez djece. S obzirom je suprug rekao da će, ukoliko ja pokrenem postupak razvoda braka, zatražiti da ja odmah iselim, dakle, i prije nego sud donese odluku o tome s kime će djeca živjeti, zanima me ima li na to pravo? Imam li ja pravo ostati u njegovu stanu do trenutka donošenja sudske odluke o razvodu braka, odnosno o tome s kime će djeca živjeti? 

 

Obiteljski zakon kroz članke 32. i 46. regulira pitanje obiteljskog doma i prava na stanovanje te posebne odredbe o zaštiti dobrobiti djece i obiteljskog doma. Odredba članka 32. ObZ-a fokusirana je na pitanja stanovanja bračnih drugova, a odredba članka 46. na prava djece u vezi obiteljskog doma i stanovanja u istome. Ipak, nužno je naglasiti kako se radi o situacijama kada obiteljski dom predstavlja bračnu stečevinu.

Naime, kada obiteljski dom predstavlja bračnu stečevinu, tada sud na zahtjev bračnog druga može odrediti da pravo stanovanja u istome ostvaruje samo jedan roditelj sa zajedničkom maloljetnom djecom nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb. Takvo pravo stanovanja traje do razvrgnuća suvlasničke zajednice na obiteljskom domu koji je bračna stečevina, a sud može odrediti i da bračni drug koji s djecom koristi obiteljski dom koji je bračna stečevina plaća kompletne režije doma i paušalnu najamninu onom bračnom drugu koji ne koristi obiteljski dom odnosno ne stanuje u istome. Sud može, s obzirom na okolnosti slučaja, i odbiti zahtjev za stanovanje roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb s djecom u obiteljskom domu ako ukupni prihodi bračnih drugova ne bi mogli osigurati troškove odvojenoga stanovanja i života bračnih drugova i djece.

 

U vašem slučaju stan je posebna imovina supruga i u tom slučaju se propisana zaštita iz ObZ-a na njega ne primijenjuje pa u konačnici vaš suprug, ako bi se vi tome protivili, može kroz sudske postupke osigurati da predmetna nekretnina bude predana samo njemu u isključivi posjed.