Dobila sam obavijest od Odvjetničkog društva vezanog za mogućnost mirnog rješavanja postupka prisilne naplate temeljem ugovora o tekućem računu Privredne banke Zagreb. Osnovni dug je bio 3.500 kn i narastao je na sada 21.000 kn. Dug je od prije 15 godina i do sada nije bila naplata duga. Dug je predan Odvjetničkom društvu koje me zove na dogovor. S obzirom da banka nije obavještavala o tom dugu, imam li pravo na poziv o zastari duga prema banci?


Na vaš odnos s bankom odnosno na potraživanje banke s osnova dugovanja po računu koji su za vas vodili primjenjuje se opći zastarni rok od pet godina od dana dospijeća pojedinog potraživanja za koje vas se tereti. Dakako, ovo vrijedi u slučaju da banka ne raspolaže kakvom izjavom ili drugom ispravom iz koje proizlazi priznanje ili utvrđenje duga, jer u tom slučaju zastarni rok od pet godina počinje ponovno teći od dana priznanja/utvrđenja. Za slučaj da je donesena pravomoćna presuda, zastarni rok je deset godina od dana pravomoćnosti, a ako je u međuvremenu doneseno rješenje o ovrsi zastarni rok od deset godina teče od dana donošenje rješenja.

U pregovorima s odvjetničkim društvom dakako možete istaknuti kako smatrate da je dugovanje u zastari, no to ne spriječava pokretanje ovršnog postupka. Ukoliko ovrha bude pokrenuta, u svakom slučaju trebate prigovoriti/izjaviti žalbu na rješenje o ovrsi i istaknuti prigovor zastare potraživanja banke.