Cijepljenjem mačića štitimo od nekoliko zaraznih bolesti mačaka koje ne moraju, ali mogu biti fatalne, posebno kada obole mlade mačke kod kojih imunološki sustav još uvijek nije u potpunosti razvijen

 

Za razliku od obaveznih i neobaveznih cijepljenja pasa, o kojem se oduvijek dosta priča, cijepljenje mačaka manje je poznata tema i nerijetko vlasnici mačića ostanu začuđeni kada spomenemo da bi macu trebalo cijepiti.

Cijepljenjem mačića štitimo od nekoliko zaraznih bolesti mačaka koje ne moraju, ali mogu biti fatalne, posebno kada obole mlade mačke kod kojih imunološki sustav još uvijek nije u potpunosti razvijen.

Cijepljenje savjetujemo u skladu s programom  cijepljenja koji preporučuje svjetsko udruženje veterinara male prakse, a program se stalno nadopunjuje te se modificira ovisno o novim znanstvenim saznanjima , ali i zemljopisnoj regiji u kojoj se primjenjuje.

No, neke su preporuke iste za cijeli svijet. Tako sva cjepiva za mace koja su danas dostupna na tržištu dijelimo u dvije osnovne skupine: preporučena cjepiva i opcionalna  cjepiva.

Preporučena cjepiva su ona koja bi trebale primiti sve mace neovisno o tome gdje žive,  jer  štite od bolesti koje mogu biti fatalne, a rasprostranjene su po cijelom svijetu. To je cjepivo koje vam veterinar preporuči već pri prvom pregledu vašeg novog mačića.

Cjepivo štiti od mačjeg parvo virusa (FPV), infekcije mačjim calici virusom (FCV) te infekcije mačjim herpes virusom (FHV).

Na žalost, kod mačaka je poznato da se na mjestu injekcije može razviti sarkom, zato pažljivo odabiremo lokaciju cijepljenja, isto kao što ćemo za svaku macu pojedinačno odvagati argumente za i protiv cijepljenja i zajedno sa vlasnikom donijeti konačnu odluku.

Sva cjepiva djeluju na način da stimuliraju organizam na proizvodnju antitijela, koja će nakon toga štiti od određene infekcije. No, antitijela koja mačić dobije od majke, mogu ozbiljno utjecati na uspješnost cijepljenja. Njihov nivo je teško determinirati jer je vrlo različit u različitim leglima, pa kako bi sve mace  obuhvatili jednim pravilom,  preporučujemo da se mačići cijepe više puta ( kada su mali najmanje dva puta ).  Drugo cjepivo primit će najranije sa 16 tjedana starosti. U idealnim uvjetima, mačiće bi cijepili u starosti od 9, 12 i 16 tjedana i zatim kada su stari godinu dana.  Ukoliko nas ograničavaju financije, preporuka je da se maca cijepi sa 12 tjedana.

Ako ne možemo macu cijepiti kao malu barem dva puta, te joj možemo priuštiti samo jedno cijepljenje, onda neka to bude kada maca navrši barem 4 mjeseca starosti.

Prije svakog cijepljenja obavezno dajemo i neki pripravak za čišćenje od vanjskih i unutarnjih nametnika, a osnovno pravilo za svako cijepljenje jest da se cijepe isključivo zdrave životinje.

Ukoliko je mlada maca pravilno procijepljena, može biti imuna za cijeli život. Kako su u jednom cjepivu obuhvaćene tri bolesti, imunost koja se postigne nije jednaka za sve. Generalno je imunitet za infekciju parvovirusom dugotrajniji nego onaj za respiratorne infekcije calici i herpes virusima.

Preporučujemo da vašu macu vodite na preventivni godišnji pregled veterinaru, no taj pregled ne mora nužno uključivati i cijepljenje. Da li ćemo macu cijepiti svake godine, svake tri godine ili možda nikada više nakon godinu dana starosti, ovisi prvenstveno o tome kako vaša maca živi. Mace koje žive u domaćinstvima sa većim brojem mačaka svakako su u većem riziku, posebno što se tiče respiratornih infekcija (FCV i FHV). U tom slučaju preporučiti ćemo da ih cijepite svake dvije ili tri godine. Ukoliko imate samo jednu macu koja je isključivo u vašem stanu i nema kontakata sa drugim macama, nakon godine dana cjepivo možda više uopće neće biti potrebno.

No, imajte na umu da je svaki dolazak u veterinarsku ambulantu svojevrstan kontakt s drugim macama, a ako hranite vanjske mace ili ste ih skloni pomaziti, svakako pripazite da tako ne prenesete virus na vašu kućnu mačku.

Pri dolasku u veterinarske ambulante, maca neka bude uvijek u transportnoj kutiji pokrivena plahtom ili dekicom.