Djelatnik koji ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme koristi bolovanje od 22.8.2019. Donio je potvrdu od liječnika da će liječenje trajati 21 dan, no ne javlja se, mobitel je isključen, pretpostavljam da je i dalje na bolovanju, ali nije dostavio nikakvu potvrdu niti doznake za bolovanje. Mgu li mu ja kao poslodavac dati otkaz ugovora o radu?

 

U konkretnom slučaju radilo bi se o redovnom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika koji predviđa članak 115. stavak 1. točka 3. Zakona o radu. U ovom slučaju radnika je najprije potrebno opomenuti zbog njegovog postupanja protivno obvezama iz ugovora o radu. To upozorenje  mora biti u pisanoj formi, mora biti uručeno radniku i mora mu biti omogućeno da pred poslodavacem iznese obranu, odnosno objasni zašto je tako postupao.

Ukoliko bi se postupanje radnika nastavilo i nakon upozorenja, tada su ispunjeni uvjeti za otkaz ugovora o radu. Bitno je napomenuti da Zakon o radu zabranjuje otkaz za vrijeme privremene nesposobnosti za rad samo u slučajevima kada je ista prouzročena ozljedom na radu ili nastupom profesionalne bolesti. Ukoliko se radi o kakvom drugom zdravstvenom stanju radi kojega je radnik privremeno nesposoban za rad, odluka o otkazu ugovora o radu može se donijeti i za vrijeme dok traje nesposobnost za rad odnosno bolovanje.