Bio sam na bolovanju godinu i pol. Liječnička komisija mi je zatvorila bolovanje s danom pregleda. Nakon toga doktorica mi je rekla da idem raditi pa da se vratim na bolovanje. Međutim, nije mi htjela otvoriti novo bolovanje nakon mjesec i pol što sam radio. Kako ne mogu obavljati poslove koji se od mene traže zbog posljedica bolesti, išao sam na invalidsku komisiju koja mi je napisala daljnje liječenje, a doktorica mi ne da bolovanje. Je li važnije liječničko povjerenstvo ili invalidska komisija? Po čijem nalogu doktorica mora postupiti?

 

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili doktor ginekolog ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika, a u skladu s medicinskom indikacijom.

Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika, odnosno utvrđivanja postojanja medicinskih indikacija ili drugih razloga za privremenu nesposobnost obavlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti obuhvaća kontrolu u ordinaciji izabranog doktora te neposrednu kontrolu osiguranika u ili izvan ordinacije izabranog doktora, uključujući i kućni posjet. Kontrola privremene nesposobnosti osiguranika Zavoda je postupak kojim se utvrđuje postojanje medicinske indikacije za utvrđivanje, korištenje i duljinu trajanja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, postupanje izabranog doktora i osiguranika za vrijeme korištenja privremene nesposobnosti za rad, ispunjenje uvjeta za prestanak korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, ispravnost promjene šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad te donošenje stručno medicinske ocjene kojom se utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika prema kojoj je izabrani doktor obvezan utvrditi prestanak privremene nesposobnosti za rad osiguranika.

Osiguraniku nezadovoljnom odlukom izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nezaposlenosti, radi zaštite prava iz obaveznoga zdravstvenog osiguranja, izdat će se na njegov zahtjev rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika. Liječničko povjerenstvo provodi stručnomedicinsko vještačenje te daje nalaz, mišljenje i ocjenu o odluci izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nesposobnosti osiguranika koja je obvezujuća za izabranog doktora.

Dakle, obratite se nadležnom područnom uredu HZZO-a kako bi vam se izdalo potrebno rješenje u upravnom postupku te kako bi se prije toga obavili potrebni pregledi od strane stručnog liječničkog povjerenstva, koje će izdati mišljenje obvezujuće za vašeg izabranog doktora u vezi s privremenom neposobnošću za rad.

U vezi dijela pitanja o nadležnom tijelu vještačenja mirovinskog osiguranja kojim je utvrđivana invalidnost, po njegovom rješenju izabrani liječnik bi postupao da je kod vas utvrđena opća nesposobnost za rad ili profesionalna nesposobnost za rad, a prema vašem pitanju to nije slučaj, pa je potrebno da se obratite nadležnom područnom uredu HZZO-a.