Solidarni sam dužnik po kreditu. Dužnik je otišao na rad u Njemačku i prestao je plaćati rate. Banka uredno naplaćuje rate od moje plaće. Zbog čega se banka ne naplaćuje od dužnika koji je tamo uredno prijavljen i prima plaću? Na koji način mogu pokrenuti tužbu za dosadašnju naplatu dužnikova kredita?

 

Zakon o obveznim odnosima propisuje temeljne odnose između sudužnika i vjerovnika te sudužnika međusobno kroz članke 43. do 53. Svaki dužnik solidarne obveze, solidarni dužnik, odgovara vjerovniku, banci u Vašem slučaju, za cijeli dug i vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od dužnika ili solidarnog dužnika, sve dok dug ne bude potpuno namiren, jer su dužnik i solidarni dužnik u istoj poziciji prema banci i jednako odgovorni za vraćanje duga. Kad jedan dužnik ispuni dug, obveza prestaje i svi se dužnici oslobađaju.

Sukladno članku 52. Zakona o obveznim odnosima, onaj dužnik koji je u cijelosti ispunio obvezu ima pravo zahtjevati od sudužnika da mu naknadi onaj dio duga koji otpada na njega, u vašem slučaju sve ono što ste na ime obveze iz kredita prema banci isplatili.

Ukoliko se odlučite na pokretanje parničnog postupka protiv dužnika iz kreditnog odnosa, svakako se obratite stručnoj osobi za zastupanje, a koja će u vaše ime pokrenuti potrebni postupak kod stvarno i mjesno nadležnog suda u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku i eventualnim odredbama iz Ugovora o kredita koje definiraju nadležnost nekog suda za slučaj spora između ugovornih strana.