Imam prijatelja koji je s Kosova. Radio je u Hrvatskoj zadnje tri godine, ali ne kod istog poslodavca. Trenutno ne radi nigdje i morao se vratiti na Kosovo. Imaju li stranci pravo na neku novčanu pomoć nakon ostanka bez posla i što mu je činiti? Može li išta sad iz Kosova jer više nije u Hrvatskoj.Prava s osnova nezaposlenosti u RH se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o tržištu rada, pa tako i novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti. Prema članku 15. navedenog zakona, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje se, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili pristanka ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Nezaposlena osoba stranac prijavljuje se prema mjestu odobrenoga privremenog boravka. Naravno, primjenjuju se i sve odredbe članaka 46. do 77. Zakona o tržištu rada. U konkretnom slučaju radi se o osobi koje ne spada u državljane zemalja Europskog gospodarskog prostora, pa HZZ, pri utvrđivanju prava iz nezaposlenosti, primjenjuje i ugovore o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama. Važeći ugovori o socijalnom osiguranju koji sadrže odredbe o nezaposlenosti su ugovori sklopljeni s: Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Republikom Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Turskom. Prema ugovorima o socijalnom osiguranju sklopljenim s drugim državama zbraja se samo vrijeme osiguranja za stjecanje davanja u slučaju nezaposlenosti, i to pod uvjetom da je nezaposlenoj osobi radni odnos prestao u Republici Hrvatskoj, i da je u Republici Hrvatskoj prije podnošenja zahtjeva određeno razdoblje bila zaposlena odnosno osigurana u slučaju nezaposlenosti.

Obzirom na sve navedeno u Vašem pitanju mislim kako Vaš prijatelj ne ispunjava uvjete za ostvarenje prava na naknadu za nezaposlene kod HZZ-a.