Imam li pravo na naknadu za nezaposlene ako u dogovoru s poslodavcem napravimo osobno uvjetovani otkaz? Računa li se vrijeme u kojem budem dobivao naknadu u radni staž?

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj: mora ispuniti uvjet prethodnog rada, radni odnos joj ne smije prestati njezinom krivnjom ili voljom/obavljanje samostalne djelatnosti ne smije prestati bez opravdanih razloga te se mora u zakonskom roku prijaviti nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za novčanu naknadu.

Pravo na novčanu naknadu stječete ako u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, imate najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Da bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu radni odnos ne smije prestati Vašom krivnjom ili voljom. Osobno uvjetovani otkaz određen je člankom 113. Zakona o radu. Kao što je rečeno, poslodavac može radniku dati osobno uvjetovani otkaz ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti. Radi se o otkazu bez krivnje radnika, dakle, samo na temelju objektivne činjenice da on zbog trajnih osobina ili sposobnosti ne može uredno izvršavati svoje obveze.

Osobno uvjetovani otkaz pružio bi vam mogućnost prijave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko ispunjavate ostale uvjete te se prijavite u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Vrijeme u kojem ostvarujete pravo na naknadu ne računa se u radni staž.