Dobila sam posao na otoku Hvaru u osnovnoj školi. S obzirom da inače živim s roditeljima i prijavljeni smo u Splitu na zajedničkoj adresi, ,postoje li uvjeti za ostvarivanje naknade za odvojeni život?

Naknada za odvojen život regulirana je člankom 18 Kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama, koji propisuje da zaposleniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji.

Pravo na naknadu nema zaposlenik koji živi odvojeno od obitelji: ako radi u mjestu rada različitom od mjesta prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva; ako je putem javnog natječaja primljen u radni odnos u mjesto rada različito od mjesta prebivališta njegove obitelji; ako radi u mjestu različitom od mjesta prebivališta njegove obitelji na temelju obveze preuzete ugovorom o školovanju; ako se njegova obitelj odseli u drugo mjesto; ako u mjesecu nije radio niti jedan dan, neovisno o razlozima. Naknada za odvojeni život isplaćuje se za pokriće povećanih troškova života nastalih zbog odvojenosti od obitelji, odnosno rada i mjesta boravka izvan mjesta stalnog prebivališta. Ako je zaposleniku osiguran odgovarajući smještaj ili cjelodnevna prehrana, visina naknade umanjit će se 25%, a ako su mu osigurani i odgovarajući smještaj i prehrana, visina naknade umanjit će se 50%. Naknada za odvojeni život i terenski dodatak međusobno se isključuju.


Iz samog pitanja nije moguće utvrditi ispunjavate li uvjete koje Kolektivni ugovor traži, a bitno je istaknuti i da sukladno članku 7. stavak 21. Pravilnika o porezu na dohodak naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika. Obitelji se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, udomljeno dijete i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik. Dakle, po važećim poreznim propisima odvojen život od roditelja ne ispunjava preduvjete za isplatu naknade za odvojen život.