Majka živi u Njemačkoj sa svojim drugim suprugom i sinom iz tog braka (za mog oca nije bila udana). Ja imam 42 godine, nikad mi nije ništa davala ni slala novce. Imam li pravo potraživati udio na njenu stečenu imovinu ili bilo kakvu novčanu isplatu s njezine strane? Imam li ikakve šanse da išta od nje dobijem? Dugo mi trebalo da se počnem brinuti za sebe. Na žalost, sada sam u problemima.

 

Prava na majčinu imovinu, novčane isplate i drugo što navodite nemate. Kao dijete koje je živjelo s jednim roditeljem imali ste pravo na uzdržavanje od drugog roditelja, majke, dok su za to postojali uvjeti koje zakon predviđa, no ti uvjeti su u vašem slučaju odavno prestali postojati, a pravo da potražujete neisplaćene iznose uzdržavanja je u zastari.

Sukladno hrvatskom pravu i Zakonu i nasljeđivanju, majku imate pravo nasljeđivati, jednako kao i druga njezina djeca, a ukoliko je ona državljanin SR Njemačke te ako je njezina imovina u istoj zemlji, tada ćete se morati obratiti pravnicima s tog područja za pomoć.