11.06.2019.

Kako da ispravno obračunski platite?

Piše: Zorana Mavričić-Korošec
Makora d.o.o.
www.makora.hr

Važno je znati da se obračunska plaćanja ne smiju obavljati u slučaju blokade računa

 

Kompenzacija, asignacija, cesija i preuzimanje duga su načini obračunskih plaćanja u kojima nema novčanog tijeka već ovjereni dokument služi kao osnova za knjiženje plaćanja ili naplate.

Kompenzacija ili prijeboj je dokument kojim se obračunavaju međusobno potraživanje i obveza dva ili više subjekata.

Dakle, prethodile su međusobne isporuke dobara ili usluga za koje su izdani računi, i kad su međusobna potraživanja postala dospjela, dogovoreno je kompenziranje.

Naravno, u praksi ima i drugačijih ideja među malim poduzetnicima, kao na primjer kad si račune međusobno uopće ne izdaju, jer smatraju da nema smisla ni potrebe ako su si međusobno dužni jednake iznose.

Ovakvo postupanje predstavljalo bi poreznu utaju. Naime, za svaku isporuku poduzetnik je dužan izdati račun, a vrijednost isporuka ima utjecaja na više poreznih posljedica.

Za sustav PDV-a svima se računa vrijednost isporuka, pa je stoga vrlo važno sve isporuke prikazati i knjižiti. Dodatno, primjerice, kod paušalno oporezovanog obrtnika može se upravo tim utajenim primitkom prijeći limit za paušalno oporezivanje ili neko poduzeće utajenim iznosom može utjecati na iznos prihoda koji određuje primjenu porezne stope za oporezivanje dobitka.

Dakle, iako kod istog iznosa prihoda i rashoda (ili primitka i izdatka kod obrtnika) nema utjecaja na iznos dobiti ili dohotka, to nije jedina okolnost koja se prati poreznim propisima.

Za kompenzaciju trebaju biti ispunjeni i ostali uvjeti: uzajamnost potraživanja, istovrsnost potraživanja u smislu da oba glase na novac ili druge zamjenjive stvari i dospjelost tih potraživanja.

Dokumentom jedna strana drugoj mora izjaviti da obavlja prijeboj (drugi naziv za kompenzaciju). Dakle, ne smiju poduzetnici samo narediti svom knjigovođi da zatvori potraživanja u poslovnim knjigama, već je nužan dokument koji se zove izjava o prijeboju.

Dobivena izjava o kompenzaciji se ne smije odbiti - ako su ispunjeni svi ovi navedeni uvjeti, već obje strane u svojim knjigama knjiže podmirenje cijelih ili dijela potraživanja i obveza. Osim toga, prijeboj će imati učinak od dana kada su obje obveze postale dospjele.

Kod višestrukih kompenzacija nužno je ipak da svi sudionici potpišu dokument.

Sljedeći oblik obračunskog plaćanja je cesija, kojom se potraživanje dosadašnjeg vjerovnika prenosi od njegovog dužnika na novog vjerovnika. Znači, mijenja se samo vjerovnik (onaj tko potražuje), a dužnik ostaje isti i on niti ne mora pristajati na cesiju, već će samo svoju obvezu ispuniti drugome kako je obaviješten dokumentom.

Asignacija je oblik ugovora u kojem uputitelj ovlašćuje upućenika da za njegov račun ispuni nešto trećoj osobi (primatelju upute), a tog primatelja upute ovlašćuje da ispunjenje primi u svoje ime. Kod asignacije nastaju novi pravni odnosi među sudionicima, pa je nužno da ju svi potpišu.

Preuzimanje duga je posljednje u nizu obračunskih plaćanja, a ima značenje da se, uz pristanak vjerovnika, dugovanje prenosi na novu osobu, pa je također nužno da ga sve strane potpišu.

Važno je znati da se obračunska plaćanja ne smiju obavljati u slučaju blokade računa. Moguće su visoke prekršajne kazne za pravnu osobi i za odgovornu osobu subjekta koji obavi kompenzaciju, cesiju, asignaciju ili preuzimanje duga u trenutku kada je njegov račun blokiran. K tome, moguća je i kaznena odgovornost, jer se ovakvim postupanjem često neki drugi poslovni partner dovodi u nepovoljni položaj.

Iz navedenih razloga preporučujem oprez kod ovakvih situacija.

Sretno!

 

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici:Makora knjigovodstvo i poslovne usluge

Podijeli