Odlučio sam se na otvaranje poduzeća (d.o.o.) te trenutno prikupljam podatke o poduzetništvu. Kako mi je bitno da imam što više novaca na raspolaganju, načuo sam da je moguće da budem direktor u sustavu obveznog osiguranja (mirovinskog i zdravstvenog, s time da zdravstveno ne moram plaćati jer sam mlađi od 30 godina), ali da nemam obavezu sebi isplaćivati plaću već samo doprinose i poreze + prireze. Kako je to moguće te kako to funkcionira? Trebam li na ugovor o radu staviti staviti neku rečenicu kojom se odričem plaće te da svjesno ulazim u takav vid osiguranja, kako se to odnosi na platne liste, JOPPD obrazac, M1-P obrazac?

 

Navedeno se ne unosi u ugovor o radu, nego ćete detalje o tome dogovoriti s Vašim knjigovođom, koji bi Vas morao znati posavjetovati o svim detaljima. Ovisno o poslovnom planu, znala bih savjetovati i pametnija rješenja, koja će Vam omogućiti zadovoljavajuće postupanje sa zaradom u budućnosti.

Operativno, ovo se provodi kroz odgovarajuće šifriranje JOPPD obrasca. S M1P obrascem prijave na HZMO nema apsolutno nikakve veze.

Ono što želim istaknuti da se o ovome trebate informirati puno bolje jer mi se čini da niste sagledali cjelinu. Sretno!