Dana 30.9. dobili smo uvjetovane otkaze. Tvrtka je od 15.10. u predstečajnom postupku. Dobili smo izračun otpremnine, međutim, otpremninu još nismo dobili. Obaviješteni smo da poslodavac ne može isplatiti otpremninu dok stečajni upravitelj to ne odobri. Kontaktirali smo stečajnog upravitelja koji je rekao da on nema veze s isplatom otpremnine, već za to moramo kontaktirati poslodavca. Kakva prava imamo i što poduzeti da nam isplate otpremninu? Tvrtka i dalje radi.

 

Sukladno odredbi članka 66. stavak 1. točka 2. Stečajnog zakona, tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti predstavljaju tražbine odnosno prava na koje predstečajni postupak ne utječe. Dakle, poslodavac ih može izvršiti jer se radi o isplatama koje su nužne za redovno poslovanje.

Ukoliko poslodavac odbije izvršiti predmetne isplate, tada temeljem isplatne liste obračuna neisplaćene otpremnine i temeljem odredbe članka 69. Stečajnog zakona možete pokrenti postupak izravne naplate vašeg potraživanja s naslova otpremnine kod FINA-e.