Prije par godina prijatelju sam iz usluge pristao biti direktor u poduzeću u kojem je on osnivač i prokurista. Do sada nisam imao nikakve posljedice, ali kako sam čuo da se od 2019. mijenjaju propisi po kojima ću sam biti obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, javio sam se prijatelju da to sada promijenimo. Međutim, on me izbjegava i očito me tu očekuju problemi. Kako mogu sam sebe maknuti iz pozicije člana uprave upisanog na Trgovačkom sudu? Kako će to poduzeće poslovati bez direktora, ako uopće postoji način da ja samostalno oslobodim sebe te funkcije bez očitovanja volje osnivača?


Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, neovisno da li se radi o društvu s ograničenom odgovornošću ili dioničkom društvu, imate pravo podnijeti ostavku na mjesto direktora odnosno člana uprave trgovačkog društva.


Sukladno odredbi članka 424.a. Zakona o trgovačkim društvima, za prestanak vašeg članstva u upravi d.o.o.-a nije potrebna bilo kakva odluka u društvu već možete podnijeti ostavku. Ako za ostavku postoji važan razlog, a kod vas postoji jer ne vodite poslove društva i ne možete stupiti u kontakt s jedinim članom/osnivačem, tada učinak ostavke nastupa s danom njezina izjavljivanja, a ukoliko nema važnog razloga, u roku od 14 dana. Ostavka se izjavljuje skupštini društva ako je bila najavljena u dnevnom redu, nadzornom odboru ako ga društvo ima ili svim članovima društva odnosno onom članu društva koji je društvenim ugovorom ovlašten imenovati članove uprave. O ostavci treba obavijestiti i druge članove uprave ako ih ima, a ako društvo ima i nadzorni odbor, njegovog predsjednika. Svoju ostavku svakako ovjerite kod javnog bilježnika te o istoj obavijestite i nadležni sudski registar Trgovačkog suda, jer postoji mogućnost da jedini član/osnivač neće postupiti po svojoj zakonskoj obvezi da podnese prijavu nadležnom sudskom registru.

U slučaju da se radi o d.d.-u, ostavka se izjavljuje isključivo nadzornom odboru, prema članku 244.a Zakona o trgovačkim društvima.

Svoju ostavku urudžbirajte preporučenom pošiljkom s povratnicom, no svakako je potrebno istaknuti kako je upis člana uprave/direktora u sudskom registru deklaratorne naravi te da ostavka ima učinak u skladu sa zakonom ovisno od kada je izjavljena.