Sestra i ja smo suvlasnici nekretnine (kuća i dvorište), ona 5/7, a ja 2/7 kuće. Budući da moja nećakinja (sestrina kćer) stanuje u prizemlju kuće i htjela bi u toj kući i ostati i također uložiti u uređenje, mi bismo svoje vlasništvo prenijele na nju (bez isplate u novcu). Navedena nekretnina je pod hipotekom kao osiguranje vraćanja kredita. Možemo li napraviti prijenos vlasništva s obzirom na hipoteku i na koji način? Tko je u tom slučaju obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina i koja bi vrijednost bila osnova za izračun poreza na promet nekretnina?

 

Moguće je zaključiti ugovor kojim pravo vlasništva Vi i sestra prenosite na treću osobu, a sama činjenica da je uknjiženo založno pravo na nekretnini, hipoteka, ne mijenja na stvari, odnosno na mogućnosti prijenosa prava vlasništva. Naravno, moguće je da je ugovorom o kreditu temeljem kojeg je uknjiženo založno pravo ugovorena zabrana prijenosa prava vlasništva ili da je predviđeno kako je za prijenos potrebna suglasnost banke, pa u svakom slučaju provjerite odredbe ugovora temeljem kojeg je uknjiženo založno pravo.

Obveznik poreza na promet nekretnina je Vaša nećakinja, a slijedom važećih odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina članak 13. stavak 1. točka 7. nećakinja je oslobođena poreza na promet nekretnina u onom dijelu u kojem stječe vlasništvo nekretnine od svoje majke, Vaše sestre. U onom dijelu u kojem nekretninu stječe od Vas, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, koju će utvrditi nadležna ispostava Porezne uprave, a stopa poreza na promet nekretnina je 4%.