Baka je umrla 1999. godine. Njen sin, moj otac, umro je prije. Kćer je umrla poslije, prije 7 godina. Imala je još dva sina. Jedan, vanbračan, živi u Hrvatskoj, a drugi sin je živio u BiH te je ostavljen kod babe i dede. Ne znam je li živ.
Nakon smrti bake, ostavinska je obustavljena jer je imala samo mirovinu koja je pripala mojoj pokojnoj teti kao članu kućanstva. Pronašla sam u gruntovnici da moja pokojna baka ima nekretnine koje nisu uopće bile navedene u ostavinskom postupku. Niko nije znao za njih jer su smatrali da ona ima samo pravo služnosti na nekoj zemlji. To sam riješila, skinula služnost i sad je baka čisti suvlasnik zemljišta. Što sad da radim? Kako ću pokrenuti postupak ostavine zbog naknadno pronađene imovine?

 

Nadležnom sudu koji je vodio prvi ostavinski postupak dostavite prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene ostavine na zakonske nasljednike te dostavite i dokaze o vašem srodstvu odnosno pravu na nasljeđivanje. Postupak će dalje voditi sud i javni bilježnik kao povjerenik suda te će svi zakonski nasljednici ostvariti svoje pravo na nasljeđivanje. O pokretanju postupka nasljednike će obavijestiti sud te nećete morati vi obaviještavati bilo koga o pokretanju postupka.