Kako i kome prijaviti lažnu prijavu nasilja u obitelji? Može li inkriminirajuća glasovna poruka biti relevantan dokaz da je prijava za nasilje u obitelji lažna?

Ukoliko je došlo do prijave nasilja u obitelji, važna je distinkcija da li se isto tretira kao prekršaj temeljem odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ili kao kazneno djelo.

Članak 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji definira nasilje u obitelji kao: primjenu fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci, psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, spolno uznemiravanje, ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci, zanemarivanje potreba osobe s invaliditetom ili osobe starije životne dobi koje dovodi do njezine uznemirenosti ili vrijeđa njezino dostojanstvo i time joj nanosi tjelesne ili duševne patnje. Navedeni zakon propisuje prekršajne sankcije za nasilje u obitelji (zaštitne mjere, novčana kazna, kazna zatvora i druge prekršajnopravne sankcije propisane zakonom kojim se uređuju prekršaj).

Važno je napomenuti da lažno prijavljivanje prekršaja nije kazneno djelo niti bi samo po sebi bilo kažnjivo, međutim, može se razmotriti pokretanje kaznenog postupka privatnom tužbom protiv počinitelja, radi kaznenog djela klevete. Postupak se pokreće privatnom tužbom kod nadležnog Općinskog suda.

Članak 179.a Kaznenog zakona definira kazneno djelo nasilje u obitelji i propisuje: Tko teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod članova obitelji ili bliske osobe izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj ili stanje dugotrajne patnje, a time nije počinjeno teže kazneno djelo kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine.

Ukoliko je došlo do lažne kaznene prijave tada vam na raspolaganju stoji da nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu prijavite kazneno djelo lažnog prijavljivanja regulirano člankom 304. Kaznenog zakona.