Imamo dugogodišnju situaciju oko kuće koja je ½ od  moje sestre i ½ očeva. Sestra nije nikada dobila ključ i time joj je pristup onemogućen. Može li se promijeniti brava na kući bez očevog dopuštenja, s time da bi naravno nakon promjene njemu bio predan jedan od ključeva?

Postupanje koje opisujete u svom pitanju moglo bi dovesti do tužbe od strane vašeg oca prema sestri zbog smetanja posjeda, a jednako tako ništa oca ne sprječava ni da on ponovno jednostavno promjeni bravu i za sebe zadrži ključ.

U konkretnoj situaciji možba bi efikasnija bila tužba kojom bi sestra tražila predaju kuće u suposjed i na taj način došla do pravomoćne sudske presude kojom bi se ocu naložilo da i njoj omogući posjed kuće. Paralelno se može voditi postupak kojom bi se od oca potraživala naknada tržišne cijene za korištenje 1/2  kuće koja je u vlasništvu sestre.

Ukoliko je sestrina namjera unovčiti nekretninu, tada je najbolje odmah pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice civilnom diobom (prodajom iste na javnoj držabi). U takvom postupku nekretninu može otkupiti netko od suvlasnika, ali i bilo koja zainteresirana treća osoba, u cijelosti.