Nalogom Fine blokiran mi je račun jer sam jamac u kreditu koji se ne otplaćuje pa tvrtka potražuje dug od mene. Ne radim, ne primam plaću, a na račun u banci dobivam dječji doplatak i iznos od 1.500 kn od bivšeg supruga s njegovog deviznog računa. Taj iznos se trajnim nalogom prebacuje na moj tekući račun. On plovi za stranu tvrtku te je trajni nalog rješenje da novac pristiže redovito bez obzira gdje se on nalazi, a dok presuda ne postane pravomoćna ne mogu potraživati cjelokupni iznos alimentacije. Sada se taj novac uplaćuje na blokirani račun, a ne na zaštićeni i tvrtka se naplatila još isti dan. Iz sudske odluke u kojoj se spominje navedeni iznos vidljivo je ime gospodina koji uplaćuje na moj račun, vidljiv je iznos, ali to nije dovoljno da dokažem da je to dio alimentacije. Što mi je činiti?


U skladu s odredbama Ovršnoga zakona, članak 172. stavak 1. točka 1., sredstva za uzdržavanje djece izuzeta su od ovrhe. Slijedom navedenoga te članka 212. Ovršnoga zakona i odredbi Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, dužni ste za svako primanje koje je izuzeto od ovrhe dostaviti FINA-i posebnu obavijest. Obrazac za obavijest je dostupan na internetskim stranicama FINA-e i Ministarstva financija ili u FINA-inim poslovnicama. Predmetna obavijest sadrži sve podatke o primanju izuzetom od ovrhe, uplatitelju, osnovu s kojega se uplaćuje i sl. Za svako primanje izuzeto od ovrhe potrebna je posebna obavijest. Nakon primitka obavijesti od ovršenika, FINA je dužna bez odgode uplatitelju iz Obavijesti dostaviti podatke o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha određena, a radi uskrate uplata izuzetih od ovrhe te prema banci radi otvaranja posebnog računa ovršenika. Odmah po primitku podataka, platitelj je dužan bez odgode uskratiti uplatu na ovršenikov račun primanja, naknade ili iznose koji su izuzeti od ovrhe.

Slijedom navedenog, po primitku obavijesti od FINA-e, banka obveznika uzdržavanja, koja temeljem trajnoga naloga vrši isplatu uzdržavanja, isto bi morala početi isplaćivati izravno na Vaš zaštićeni račun.