Koliki je porez na drugu, treću, četvrtu i ostale nekretnine u vlasništvu jedne osobe? Na prvu nekretninu, koja ujedno služi za stanovanje, se ne plaća porez, a kakav je redoslijed plaćanja za ostale nekretnine u vlasništvu? Porez na dodatne nekretnine se naziva "Porez na kuću za odmor" ili postoji još neki termin?

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Jedinice lokalne samouprave na čijem se području kuća ili stan nalaze mogu uvesti porez na kuće za odmor. Dakle, radi se o prihodu jedinice lokalne samouprave.

Porez na kuće za odmor plaća se od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Visinu poreza na kuće za odmor propisuje svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Dakle, da bi utvrdili visinu svojih obveza po predmetnom porezu potrebno je najprije utvrditi da li je jedinica lokalne samouprave donijela odluku o naplati takvog poreza i ako jeste u kojoj visini.