Stric mi je darovao zemljište i kuću (kuća je na tom zemljištu). S obzirom da na to plaćam porez, trebam li u darovnom ugovoru navesti da je kuća ruševna (nije useljiva, nema kupaonicu, samo par soba). Jer kada se navede kvadratura zemljišta i kuće, moglo bi se zaključiti da ima veliku vrijednost, ali u stvarnosti nema. Uzima li se u obzir vrijednost navedena u ugovoru ili u poreznoj to određuju sami?

 

Nema zapreke, ali nema ni obveze da u ugovoru o darovanju detaljno opišete nekretninu koja je predmet istoga. Za potrebe prijenosa prava vlasništva dovoljno je da su navedeni svi podaci iz vlasničkog lista kako bi se nekretnina kao predmet ugovora mogla identificirati.

Podaci o stanju nekretnine značajni su u postupku oporezivanja, i u tom postupku potrebno ih je dostaviti poreznoj upravi. U postupku oporezivanja porezna uprava može kao relevantnu uzeti vrijednost nekretnine koja je naznačena u ugovoru, no jednako tako ima mogućnost samostalno utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine koja je predmet poreznog postupka.

U smislu iznesenog, ne može i neće vam odmoći da stanje nekretnine bude opisano u samom tekstu ugovora o darovanju, no o istome je potrebno dostaviti dokaze poreznoj upravi u postupku oporezivanja ako smatrate da bi moglo doći do pogrešnog utvrđenja vrijednosti nekretnine.