Prije par godina umro mi je otac. Naslijedila ga je majka. Otac mi je imao dugove za režije i kredite. Majka mi je konstantno zbog toga bila ovršena. Vjerujem da nije vratila dugove od pokojnog oca. Sad je i ona umrla. Ako se prihvatim njezinog nasljedstva, odgovaram li i za očeve dugove?

Kada se majka prihvatila nasljedstva iza oca, ona je na sebe preuzela i njegove dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine i to su postala njezina dugovanja. Jednako tako, ukoliko se vi prihvatite nasljedstva iza majke, na sebe preuzimate odgovornost namirenja njezinih dugovanja do visine vrijednosti imovine koju naslijedite.