Može li Zavod za mirovinsko osiguranje zadržavati iznos nepravomoćne ovrhe i stavljati na poseban račun uz obrazloženje da čekaju pravomoćnost, iako se još vodi spor sa ovrhovoditeljem?


Ne znamo pravi sadržaj potraživanja i akta o ovrsi. Međutim, to Zakon dozvoljava da bi se, koliko je moguće, zaštitila tražbina. Mirovinski zavod to radi zbog opreza, da ne bi prije pravomoćnosti izvršio isplatu koju više ne može potraživati ili naplatiti.

Poseban račun je redovita pojava u sudskim i upravnim sporovima (predmetima). Sada je najvažnije da se predmet po žalbi što prije riješi, a onda će i vaš problem biti rješiv. Ako se žalba usvoji, sve to može potrajati.