Tužiteljica traži razvrgnuće suvlasništva. Traži da se stara kuća proda i da sudski vještak mjerenjem kuće odredi koliko svaki suvlasnik treba platiti vještaka po pripadajućim dijelovima. Mogu li ja tražiti da ona plati trošak s obzirom da je u tajnosti odnijela skupocjene stvari iz kuće, a djed je prodao polje da bi njezinoj majci kupio stan u elitnom dijelu Zagreba? Mogu li ja biti izuzeta od plaćanja sudskog vještaka s obzirom da imam bolesnu kćer od psihoze i čeka red za dom, a ja imam malu mirovinu? Svi ostali suvlasnici su imućniji od mene i k tome imaju djecu koja su sposobna za rad.


U vezi besplatne pravne pomoći u vidu oslobođenja od plaćanja troškova sudskog postupka, radi se o sekundarnoj pravnoj pomoći, a oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti za one vrste postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje. Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokrećete podnošenjem zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, na propisanom obrascu, Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, odnosno nadležnom upravnom tijelu županije na području čije teritorijalne nadležnosti imate prebivalište ili boravište. Ovaj postupak reguliran je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

U izvanparničnom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice, za koji pretpostavljam da je u tijeku po sadržaju vašeg pitanja, uobičajeno je da svaka strana snosi troškove postupka razmjerno svom suvlasničkom dijelu.

U vezi pokretnina veće vrijednosti koje spominjete one nisu i ne mogu biti predmet ovog postupka već je o predmetnom trebalo raspravljati u tijeku ostavine, odnosno parničnim postupcima koji bi iz iste proizašli i u kojima bi se utvrdilo je li koji od nasljednika raspolagao nekim dijelovima ostavinske mase u svoju korist mimo ostalih nasljednika. Je li sada moguće poduzimati kakve radnje u tom smislu teško mi je odgovoriti iz vašeg pitanja jer nemam dovojljno detalja koji bi se odnosili na ostavinski postupak.