Tvrtka mi je izbrisana iz sudskog registra po skraćenom postupku, samo sam dobila obavijest. U vlasništvu firme bio je stan/ured kupljen na kredit i nad kojiim banka ima hipoteku. Jamac sam te redovito otplaćujem taj dug u dogovoru s bankom. Postoji li način da dođem u vlasništvo tog stana, budući da plaćam dugovanje banci kao i sve režije. Mogu li taj ured u ovoj fazi dati u najam drugoj firmi?

 

Ukoliko je nakon brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra iza istoga ostalo imovine, tada se sukladno odredbama Zakona o sudskom registru te Zakona o trgovačkim društvima valja provesti postupak likvidacije nad imovinom društva. Prijedlog se podnosi nadležnom Trgovačkom sudu koji će imenovati likvidatora, a koji će provesti potrebni postupak. Likvidator će objavom oglasa pozvati eventualne vjerovnike trgovačkog društva da prijave svoja potraživanja, a ukoliko istih nema, imovina će se prenijeti osnivaču trgovačkog društva.

Obzirom da je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra, ono više ne postoji, pa iako je upisano kao vlasnik nekretnine, nemate mogućnost da u ime tog društva zaključite neki pravni posao, pa tako i ugovor o najmu ili zakupu. Nakon donošenja rješenja o provođenju likvidacije, osoba koja bude likvidator imat će potrebna ovlaštenja, pa ona može u ime društva u likvidaciji zaključiti potrebni pravni posao, a korist koja se ostvari iskoristit će se za podmirenje troškova likvidatora, a ukoliko što preostane, kao i nekretnina prenijet će se osnivaču.