Zatvorila sam obrt, ostalo je dugovanja za mirovinsko i zdravstveno, izbrisan je iz registra. Mogu li otvoriti j.d.o.o.?

U postupku otvaranja poduzeća dužna ste potpisati izjavu da nemate poreznog duga. Kako obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje prati Porezna uprava, radi se o poreznom dugu. Stoga, ako potpisujete takvu izjavu u trenutku kad imate duga, snosit ćete posljedice davanja lažnog iskaza, a o daljnjim detaljima se savjetujte s pravnikom.