Dao sam ženi punomoć da može sve dokumente podizati u moje ime, a sada više ne živimo skupa. Mogu li poništiti punomoć?


Poštovani, Zakon o obveznim odnosima propisuje da se punomoć uvijek može suziti ili opozvati pa čak i onda ako se opunomoćitelj odrekao toga prava. Opoziv punomoći ne mora nužno biti u obliku u kojem je ona izdana, to se može učiniti i neformalnom izjavom volje. Dakle, na vama je da odlučite hoćete li izjavu kojom opozivate punomoć sastaviti i ovjeriti kod javnog bilježnika ili ćete ju sačiniti sami. U svakom slučaju o opozivu punomoći obavijestite opunomoćenika (suprugu) pisanim putem kako bi o tome imali dokaz.