Vlasnik sam 2/3 kuće, a rođak 1/3. Kuća ima 4 etaže od po 30 m2. Rođak koristi prizemlje i treći kat, a ja prvi i drugi. On ne želi da prizemlje (konoba) koristim i ja, jer na 3. katu nema vodu i sanitarni čvor, a ne želi je ni podijeliti. Ne želi ni etažirati kuću jer on koristi 50 %, a ja 50% iako ima 1/3 kuće  (tj. 2/3 od 1/3 jer još jedna osoba ima tu 1/3, ali on je niti ne pušta blizu i osporava joj sudsko rješenje), a ja vlasnički list na 2/3 kuće. Mogu li ustupiti - prodati svoj dio od 2/3 bez etažiranja? On ne želi ništa, niti se upisao u vlasništvo, niti ne želi potpisati za etažiranje.

 

Svaki suvlasnik nekretnine može slobodno raspolagati svojim suvlasničkim dijelom sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, tako da ne postoji zapreka da vi prodate svoj suvlasnički dio ukoliko imate zainteresiranog kupca.