Imam mogućnost od pravne osobe unajmiti  prostor u kojem je prijavljeno i sjedište pravne osobe. Prostor bih koristila kao stan. Mogu li ondje prijaviti boravište/prebivalište te ograničava li me to što je ondje prijavljeno sjedište?

 

Pitanje iznajmljivanja stambenih prostora regulirano je odredbama Zakona o najmu stanova. U konkretnom slučaju najprije je potrebno utvrditi radi li se o prostoru koji je stambene ili poslovne namjene, jer poslovni prostor ne može biti predmet ugovora o najmu. Sam ugovor zaključuje se u pisanom obliku, a njime se najmodavac obvezuje predati stan za stanovanje najmoprimcu uz za to određenu najamninu. Ugovorom o najmu stana uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana, a uvjete sklapanja ugovora koji nisu propisani Zakonom o najmu stanova uređuju stranke ugovora samostalno.

Činjenica da bi na istoj adresi bilo prijavljeno sjedište trgovačkog društva ne priječi zaključenje ugovora o najmu, a ni vas da na istoj adresi prijavite svoje novo prebivalište. Trgovačko društvo odnosno osobe koje su ga ovlaštene zastupati po zakonu imaju obvezu slijedom odredbi Zakona o sudskom registru, podredno i Zakona o trgovačkim društvima, nadležnom sudskom registru Trgovačkog suda prijaviti sve promjene sjedišta trgovačkog društva, no ta obveza nema bilo kakve veze sa vama, ne utječe na valjanost ugovora koji namjeravate zaključiti, niti bi vas trebala ograničavati u prijavi prebivališta.