Moji roditelji su rastavljeni i otac plaća alimentaciju. Prošle godine završio je u zatvoru u trajanju od 7 mjeseci. Je li mi dužan isplatiti iznos alimentacije za tih 7 mjeseci što je bio u zatvoru?


S obzirom na Vaše pitanje pretpostavljam da je obveza uzdržavanja koju Vaš otac ima prema Vama utvrđena temeljem presude donesene u sudskom postupku, odnosno da je njegova obveza uzdržavanja utvrđena ovršnom ispravom. Sukladno odredbi članka 234. Obiteljskoga zakona, osoba koja daje ili prima uzdržavanje može tražiti da sud odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određen prijašnjom pravomoćnom odlukom, sudskom nagodbom ili nagodbom zaključenom pred Centrom za socijalnu skrb ukoliko su se promijenile okolnosti na temelju kojih je donesena prijašnja odluka. Ukoliko otac nije zatražio promjenu odluke temeljem promijenjenih okolnosti, a izdržavanje zatvorske kazne svakako bi se moglo podvesti pod promjenu okolnosti, tada njegova obveza uzdržavanja ostaje ista bez obzira  na činjenicu da je bio na izdržavanju zatvorske kazne te možete i prisilnim putem pokušati naplatu.