24.07.2014.

Mora li otac plaćati alimentaciju za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Moji roditelji su rastavljeni i otac plaća alimentaciju. Prošle godine završio je u zatvoru u trajanju od 7 mjeseci. Je li mi dužan isplatiti iznos alimentacije za tih 7 mjeseci što je bio u zatvoru?


S obzirom na Vaše pitanje pretpostavljam da je obveza uzdržavanja koju Vaš otac ima prema Vama utvrđena temeljem presude donesene u sudskom postupku, odnosno da je njegova obveza uzdržavanja utvrđena ovršnom ispravom. Sukladno odredbi članka 234. Obiteljskoga zakona, osoba koja daje ili prima uzdržavanje može tražiti da sud odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određen prijašnjom pravomoćnom odlukom, sudskom nagodbom ili nagodbom zaključenom pred Centrom za socijalnu skrb ukoliko su se promijenile okolnosti na temelju kojih je donesena prijašnja odluka. Ukoliko otac nije zatražio promjenu odluke temeljem promijenjenih okolnosti, a izdržavanje zatvorske kazne svakako bi se moglo podvesti pod promjenu okolnosti, tada njegova obveza uzdržavanja ostaje ista bez obzira  na činjenicu da je bio na izdržavanju zatvorske kazne te možete i prisilnim putem pokušati naplatu.
Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .