25.08.2018.

Mora li se naučnicima isplaćivati naknada?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Mora li se naučnicima plaćati odnosno je li poslodavac naučniku dužan dati naknadu ili nagradu?  Ako da, gdje se može vidjeti taj pravilnik?

 

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju, propisano je da su minimalni uvjeti koje moraju sadržavati ugovori o naukovanju propisani odredbama Ugovora o naukovanju, dok je sam Obrazac Ugovor o naukovanju sastavni dio Pravilnika i njegov Prilog 1. Taj Prilog broj 1., Ugovor o naukovanju, koji predstavlja sastavni dio Pravilnika, u članku 5. propisuje da se obrtnik ili pravna osoba obvezuju da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi naukovanja učeniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske. Nagrada se isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja. Obrtnik ili pravna osoba mogu dodatno nagraditi učenika nagradom većom od minimuma nagrade koji je propisan.

Dakle, postoji obveza plaćanja naučnika, a sam tekst Pravilnika dostupan vam je na web stranici Narodnih novina u njihovom broju 63/2014.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .