Prestaje li obaveza plaćanja alimentacije ako mi se dijete školuje na fakultetu i radi preko student servisa? Ukoliko postoji, na koji način dijete može zadržati pravo na alimentaciju, ali i dalje imati radni odnos?

 

Obiteljski zakon propisuje obvezu roditelja da uzdržava punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Jednako tako, ObZ propisuje i da je dijete koje ima prihode dužno pridonositi za svoje uzdržavanje.

Onaj roditelj čija je obveza uzdržavanja određena sudskom odlukom može se obratiti sudu sa zahtjevom da sud tu odluku izmijeni na način da smanji iznos koji se za uzdržavanje izdavaja s obzirom na promijenjene okolnosti, jer dijete ostvaruje određene prihode. Na sudu je da u konkretnom slučaju odluči jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za umanjenje obveze uzdržavanja.