29.06.2019.

Mora li se plaćati alimentacija ako dijete radi za vrijeme studija?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Prestaje li obaveza plaćanja alimentacije ako mi se dijete školuje na fakultetu i radi preko student servisa? Ukoliko postoji, na koji način dijete može zadržati pravo na alimentaciju, ali i dalje imati radni odnos?

 

Obiteljski zakon propisuje obvezu roditelja da uzdržava punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Jednako tako, ObZ propisuje i da je dijete koje ima prihode dužno pridonositi za svoje uzdržavanje.

Onaj roditelj čija je obveza uzdržavanja određena sudskom odlukom može se obratiti sudu sa zahtjevom da sud tu odluku izmijeni na način da smanji iznos koji se za uzdržavanje izdavaja s obzirom na promijenjene okolnosti, jer dijete ostvaruje određene prihode. Na sudu je da u konkretnom slučaju odluči jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za umanjenje obveze uzdržavanja.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .