Imam d.o.o. u kojem obnašam funkciju direktora. Imenovao bih svoju sestru prokuristicom pa me zanima mogu li za nju plaćati samo doprinose bez obaveze isplate plaće ili se to odnosi samo na direktore?


Za prokuriste ne postoji obveza plaćanja doprinosa, već se oni plaćaju samo u slučaju da je prokurista zaposlenik ili honorarno angažiran. Uz prokuristu, član uprave i dalje mora biti imenovan.