Ima li član neke udruge/zadruge pravo iskoristiti putni nalog i ako nije njezin zaposlenik, ako prema nalogu predsjednika/upravitelja treba za udrugu/zadrugu obaviti neki zadatak u drugom gradu?

 
Udruga može nadoknađivati putne troškove. Međutim, porezni tretman ovisi o tome je li osoba kojoj je uručen putni nalog primatelj naknada ili samo volonter.

Ako za udrugu obavlja neke aktivnosti koje mu udruga plaća, isplata po obračunu putnog naloga je također drugi dohodak, što znači da se istovremeno obračunavaju i plaćaju doprinosi i porezi i predaje JOPP obrazac. Računajte na trošak gotovo jednak iznosu koji isplaćujete za putni trošak.

Ako se radi o isplati volonteru, moguća je neoporeziva isplata. JOPP se može podnijeti i do 15 dana od kraja mjeseca u kojem je isplata izvršena, ali se o radu volontera mora voditi niz evidencija i prijava.